Skip to content

POLOIZOLAČNÉ

DVERE

POLOIZOLAČNÉ DVERE

Poloizolačné dvere SI – E sú vhodné ako interiérové aj exteriérové dvere. Neslúžia k oddeľovaniu zachladených miestností od nechladeného priestoru, ale iba ako deliace dvere medzi dvomi miestnosťami s podobnou teplotou.

Poloizolačné dvere SI – E sú vhodné ako interiérové aj exteriérové dvere. Neslúžia k oddeľovaniu zachladených miestností od nechladeného priestoru, ale iba ako deliace dvere medzi dvomi miestnosťami s podobnou teplotou.

POLOIZOLAČNÉ

KYVNÉ DVERE

POLOIZOLAČNÉ KYVNÉ
DVERE

Poloizolačné kyvné dvere VV – E sú vhodné na použitie do prevádzky ako deliace dvere kde je vysoká frekvencia pohybu. Dvere nie sú určené na oddeľovanie zachladených miestností.

Poloizolačné kyvné dvere VV – E sú vhodné na použitie do prevádzky ako deliace dvere kde je vysoká frekven- cia pohybu. Dvere nie sú určené na oddeľovanie zachladených miestno- stí.

CHLADIARENSKÉ OTOČNÉ

 DVERE

CHLADIARENSKÉ
OTOČNÉ DVERE

Chladiarenské dvere CE-TN sú určené na utesnenie vstupu do chladiarenského boxu a udržanie požadovanej teploty vo vnútri boxu.

Chladiarenské dvere CE-TN sú určené na utesnenie vstupu do chladiarenské- ho boxu a udržanie požadovanej teplo- ty vo vnútri boxu.

CHLADIARENSKÉ POSUVNÉ

DVERE S AUTOMATIKOU

CHLADIARENSKÉ
POSUVNÉ DVERE 
S AUTOMATIKOU

Chladiarenské posuvné dvere s automatikou SC – TN sú určené na utesnenie vstupu do chladiarenského boxu a udržanie teploty vo vnútri boxu. Pre jednoduchšiu manipuláciu sú dvere vybavené motorom pre automatické otváranie dverí. 

Chladiarenské posuvné dvere s automati- kou SC – TN sú určené na utesnenie vstu- pu do chladiarenského boxu a udržanie teploty vo vnútri boxu. Pre jednoduchšiu manipuláciu sú dvere vybavené motorom pre automatické otváranie dverí. 

CHLADIARENSKÉ POSUVNÉ DVERE

CHLADIARENSKÉ
POSUVNÉ DVERE

Chladiarenské posuvné dvere SC – TN sú určené na utesnenie vstupu do chladiarenského boxu a udržanie požadovanej teploty vo vnútri boxu.

Chladiarenské posuvné dvere SC – TN sú určené na utesnenie vstupu do chladia- renského boxu a udržanie požadovanej teploty vo vnútri boxu.

MRAZIARENSKÉ OTOČNÉ 

DVERE

MRAZIARENSKÉ

OTOČNÉ DVERE

Mraziarenské dvere CE-BT sú určené na utesnenie vstupu do mraziarenského boxu a udržanie požadovanej teploty vo vnútri boxu.

Mraziarenské dvere CE-BT sú určené na utesnenie vstupu do mraziaren- ského boxu a udržanie požadovanej teploty vo vnútri boxu.

MRAZIARENSKÉ POSUVNÉ

 DVERE

MRAZIARENSKÉ

POSUVNÉ DVERE

Mraziarenské posuvné dvere SC-BT sú určené na utesnenie vstupu do mraziarenského boxu a udržanie požadovanej teploty vo vnútri boxu.

Mraziarenské posuvné dvere SC-BT sú určené na utesnenie vstupu do mrazia- renského boxu a udržanie požadovanej teploty vo vnútri boxu.

MRAZIARENSKÉ POSUVNÉ

DVERE S AUTOMATIKOU

MRAZIARENSKÉ

POSUVNÉ DVERE 

S AUTOMATIKOU

Mraziarenske posuvné dvere s automatikou SC – BT sú určené na utesnenie vstupu do mraziarenského boxu a udržanie požadova- nej teploty vo vnútri boxu.

Mraziarenske posuvné dvere s automati- kou SC – BT sú určené na utesnenie vstu- pu do mraziarenského boxu a udržanie požadova- nej teploty vo vnútri boxu.

ROLOVACIE DVERE – ROLL UP

ROLOVACIE DVERE 

– ROLL UP

Rolovacie dvere ROLL UP vhodné do každého prostredia. Ich prednosťou je rýchle otváranie cez diaľkové ovládanie alebo fotobunku.

Rolovacie dvere ROLL UP vhodné do kaž- dého prostredia. Ich prednosťou je rýchle otváranie cez diaľkové ovládanie alebo fotobunku.

PVC CLONY

PVC CLONY

PVC clony sú vhodné ako priehľadná bariéra pre zníženie prenikania vlhkosti pri zvýšenom pohybe do zachladeného boxu.

PVC clony sú vhodné ako priehľadná bariéra pre zníženie prenikania vlhkosti pri zvýšenom pohybe do zachladeného boxu.

ATMOSFÉRICKÉ DVERE

ATMOSFÉRICKÉ DVERE

Dvere pre miestnosť s riadenou atmosférou. Ideálne pre konzerváciu a zrenie, kde teplota nie je nižšia ako -5 °C. Zabezpečujú hermetické utesnenie miestnosti.

Dvere pre miestnosť s riadenou atmosférou. Ideálne pre konzerváciu a zrenie, kde teplota nie je nižšia ako -5 °C. Zabezpečujú hermetické utesnenie miestnosti.

Kontaktný formulár

pre nezáväznú ponuku

safarik_logo_FINAL_RGB_white

Fakturačné údaje:

ŠAFARIK TRADE, S.R.O., Gelnická 1, Bratislava – mestská časť Rača 831 06 IČ: 35862521, DIČ: SK2021736409

Rýchle menu

Domov

O nás

Kontakt

Produkty

Chladiarenské zariadenia

Mraziarenské boxy

Nezáväzná ponuka